Zwięźle o węźle (7)

Bractwo Drezynowe na linii kolejowej nr 225. W dniach 31 maja i 1 czerwca oraz 28 i 29 czerwca 2014 r. na linii kolejowej nr 225 z Nidzicy do Wielbarka pojawiła się drezyna spalinowa z wózkiem doczepnym, stanowiące własność Bractwa Drezynowego w Warszawie (www.drezyniarze.pl). Celem obu weekendowych przejazdów, które objęły odcinek od stacji Nidzica do kilometra 36,0 (za przystankiem osobowym Przeździęk Wielki), była inspekcja szlaku z zamiarem jego częściowego udrożnienia, tzn. usunięcia roślinności porastającej tor oraz podjęcia próby likwidacji przynajmniej niektórych ubytków. Niestety, liczba i rozmiary drzewek i krzewów w skrajni toru okazały się na tyle duże, że dotarcie do mijanki Wielbark Las leżało poza możliwościami pasjonatów, wśród których – prócz Drezyniarzy – znaleźli się także członkowie Towarzystwa Dróg Żelaznych w Ostrołęce, Stowarzyszenia Sympatyków Kolejnictwa „Kolejowe Podlasie” w Białymstoku i osoby niezrzeszone. Mimo dość twardego zderzenia z trudną rzeczywistością i nieprzejednanymi siłami natury nie można wykluczyć, że w nieodległej przyszłości będą podejmowane dalsze działania mające na celu turystyczne i rekreacyjne wykorzystanie tej interesującej i urokliwej linii kolejowej. Szczegółowa relacja z opisanych inspekcji ukaże się jesienią na stronie www.wielbark.wordpress.com.

Przejazd drezyną na linii Nidzica – Wielbark (31 maja – 1 czerwca )

Przejazd drezyną na linii Nidzica – Wielbark (28 – 29 czerwca)

018 Zwiezle o Wezle 7 03

Drezyna „Pomarańcza” Bractwa Drezynowego z wózkiem doczepnym (tzw. „trumną”) w piękny sobotni poranek szykuje się do odjazdu ze stacji Nidzica w stronę Wielbarka. W tle pociąg TLK nr 15101 „Mazury” relacji Warszawa Zachodnia – Olsztyn Główny (prowadzony lokomotywą EP09-024), którym dotarł do Nidzicy jeden z uczestników wyprawy drezynowej. I jak tu nie mówić o prawdziwym skomunikowaniu pociągów, jak za dawnych, dobrych lat? (Nidzica, 28.06.2014)

Co słychać w Towarzystwie Dróg Żelaznych? TDŻ Ostrołęka kontynuuje swe prace na linii kolejowej nr 35 Ostrołęka – Szczytno. Na dzień dzisiejszy priorytetowym zadaniem jest usunięcie przynajmniej części istniejących ubytków w nawierzchni kolejowej, z użyciem materiału staroużytecznego (najprawdopodobniej z linii nr 29 lub 6), którego dostarczenie zapowiedziała spółka PKP PLK S.A. Oczekując na dostawę pasjonaci prowadzą jednocześnie działania prewencyjne, polegające na wykonywaniu oprysków chwastobójczych na stacjach i leśnych odcinkach toru, a także na regularnym patrolowaniu linii. W czerwcu TDŻ, przy użyciu drezyny ręcznej wypożyczonej z SSK „Kolejowe Podlasie” (znanej doskonale z filmu „Ryś” Stanisława Tyma), obsłużyło dwie kameralne wycieczki w Zabielu Wlk. i Jastrząbce. W niedalekiej przyszłości towarzystwo powinno dysponować własnym pojazdem, co pozwoli jeszcze efektywniej realizować podobne inicjatywy. Jak informuje Mariusz Sasiak, prezes TDŻ, zainteresowanych podróżami drezyną nie brakuje, a szczególnie dużo pytań dotyczy organizacji kolejnych pikników drezynowych (wzorem ubiegłych lat). Dobrą wiadomością jest również zainteresowanie władz miejskich w Chorzelach przejęciem dworca kolejowego na tamtejszej stacji i udostępnieniem go TDŻ do adaptacji turystycznej.

018 Zwiezle o Wezle 7 04

Drezyna z filmu „Ryś” pojawia się również na linii nr 35… (źródło: filmweb.pl)

Lotnisko w Szymanach powoli, ale do przodu. Rozstrzygane są, choć nie bez trudu oraz żmudnych postępowań odwoławczych, kolejne przetargi w procesie inwestycyjnym związanym z realizacją Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury w Szymanach. Od jesieni ubiegłego roku udało się wybrać m. in. wykonawców: projektu pola wzlotów lotniska wraz z projektem drogi dojazdowej od drogi nr 57 do planowanego terminala pasażerskiego (12 listopada 2013 r., Biuro Studiów i Projektów Lotniskowych POLCONSULT Sp. z o.o., kwota 1,5 mln zł brutto), ogrodzenia lotniska (12 maja 2014 r., SKANSKA S.A., kwota 3,9 mln zł brutto), pola wzlotów wraz z wartownią oraz projektu i budowy naziemnej pomocy radionawigacyjnej ILS/DME (29 maja 2014 r., MOSTOSTAL KRAKÓW S.A., kwota 110,6 mln zł brutto), a także budynku lotniskowej straży pożarnej wraz z rozbiórką i adaptacją istniejących budynków (16 czerwca 2014 r., SKANSKA S.A., kwota 9,2 mln zł). Dnia 7 lipca 2014 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w jeszcze jednym kluczowym przetargu: terminal pasażerski (na podstawie wybranego w konkursie projektu Tomasza Lelli ze Studia Form Architektonicznych PANTEL w Olsztynie) oraz budynek wiaty technicznej zbuduje firma MOSTOSTAL WARSZAWA SP. Z O. O. (kwota 56,5 mln zł). Dodajmy, że było to już drugie postępowanie w tej sprawie, bowiem pierwszy przetarg, wygrany przez firmę SKANSKA S.A. z ofertą na kwotę 60,6 mln zł brutto, został unieważniony pod koniec kwietnia na skutek niekorzystnego wyroku Krajowej Izby Odwoławczej. W dniu 30 czerwca 2014 r. Prezes Zarządu Spółki Warmia i Mazury Sp. z o. o. Leszek Krawczyk oraz przedstawiciele Instytucji Zarządzającej w osobach wicemarszałka województwa warmińsko – mazurskiego Gustawa Marka Brzezina i członkini zarządu województwa warmińsko – mazurskiego Anny Wasilewskiej podpisali umowę o dofinansowaniu inwestycji lotniskowej z funduszy RPO Warmia i Mazury 2007 – 2013. Umowa ustala warunki i zasady, na jakich przekazywane, wykorzystywane i rozliczane będą środki europejskie oraz dotacje celowe przeznaczone na na realizację projektu, którego łączna wartość wynosi 205,3 mln zł brutto (z czego 76 % to dofinansowanie, zaś 24% – wkład własny Beneficjenta). Zakończenie finansowe realizacji projektu planowane jest na dzień 31 grudnia 2015 r., a rozpoczęcie operacji lotniczych – na przełom 2015 i 2016 r., po sfinalizowaniu procesu certyfikacji lotniska przez ULC.

018 Zwiezle o Wezle 7 05

Mniej więcej tak będzie wyglądał terminal pasażerski lotniska w Szymanach. (żródło: wm.pl)

Linia kolejowa do lotniska dofinansowana z RPO. W czerwcu 2014 r. spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzymała środki z programu RPO na budowę linii kolejowej do terminala lotniska w Szymanach i na budowę LCS Szczytno, z którego będzie prowadzony ruch kolejowy na linii nr 35 z odnogą do lotniska oraz na linii nr 219. Inwestycja, wyceniona ostatecznie na 72 mln zł, zostanie dofinansowana kwotą ok. 47 mln zł. Jednocześnie trwają prace projektowe, które prowadzi firma WYG International Sp. z o.o. (w poprzedniej części „Zwięźle o węźle” błędnie podano wartość tych prac – umowa opiewa na około 950 tys. zł), natomiast wiosną 2014 r. rozpoczęto również przygotowywanie terenu pod budowę odnogi kolejowej do lotniska, która – patrząc od strony Szczytna – odłączy się od linii nr 35 przed stacją Szymany i będzie prowadziła pod nowy terminal. Wykonano m. in. wycinkę drzew na całej długości projektowanej linii, zaś do końca lipca powinny zakończyć się roboty związane z usuwaniem korzeni, uprzątnięciem i wyrównaniem placu budowy. Ogłoszenie przetargu na wykonanie połączenia kolejowego do terminala pasażerskiego i budowę LCS Szczytno przewidziane jest na wrzesień 2014 r., zaś rozpoczęcie właściwych prac budowlanych – jak najszybciej po rozstrzygnięciu przetargu, czyli zapewne jeszcze w październiku 2014 r.

018 Zwiezle o Wezle 7 06

Zmodernizowany przystanek Siódmak, położony na trasie planowanych pociągów do Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury w Szymanach. (Siódmak, 02.01.2014)

Nowa bocznica w Chorzelach? Pojawiła się nowa szansa na reaktywację linii kolejowej nr 35 Ostrołęka – Szczytno. W ramach tworzonej właśnie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej (PSG) jej dwie podstrefy mają powstać w Chorzelach. Lokalizacja jednej z nich, Podstrefy I, stwarzającej warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, produkcyjnej i składowej, przewidziana jest w obszarze ograniczonym linią kolejową, drogą krajową nr 57 oraz drogą wojewódzką nr 614, na północ od miasteczka. Jednym z elementów obsługi komunikacyjnej podstrefy ma być ciąg bocznic oplatających cały jej teren, z głównym torem prowadzonym wzdłuż drogi nr 614. Powstanie nowej bocznicy znalazło już umocowanie m. in. w Uchwale nr XXI/202/2012 Rady Powiatu Przasnyskiego z dn. 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany „Strategii Rozwoju Powiatu Przasnyskiego na lata 2008 – 2020”. W uchwale tej pojawiają się bardzo optymistyczne stwierdzenia dotyczące przyszłości linii kolejowej nr 35, zarówno w kontekście przewozów towarowych, jak i pasażerskich. Dogodny dostęp do sieci kolejowej jest także wyraźnie akcentowany w materiałach promocyjnych PSG, co podobno spotkało się z zainteresowaniem potencjalnych inwestorów. Według nieoficjalnych informacji szansa na powstanie bocznicy, a tym samym powrotu pociągów towarowych co najmniej na trasę Chorzele – Szczytno, jest duża. Rozmowy prowadzone między zainteresowanymi stronami, czyli inwestorami, władzami samorządowymi oraz koleją, wykazują silną wolę współpracy wszystkich wymienionych podmiotów i – co bardzo ważne – świadomość i pełną akceptację koniecznych do poniesienia kosztów. Jeśli sprawy potoczą się pomyślnie, ruch towarowy na linii nr 35 mógłby powrócić wraz z wejściem w życie rozkładu jazdy 2015/2016.

Dodatkowe materiały:

Powiat Przasnyski – oferta inwestycyjna

Powiat Przasnyski – film promocyjny (polskojęzyczny)

Powiat Przasnyski – film promocyjny (z tłumaczeniem na jęz. angielski)

018 Zwiezle o Wezle 7 10

Planowana sieć bocznic w Podstrefie I PSG w Chorzelach. (źródło: investingpoland.eu)

Kolej Północno – Wschodnia? W ramach trwających od 2 stycznia do 5 lutego 2014 r. konsultacji społecznych dotyczących kształtu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. z perspektywą do 2030 r., Zielone Mazowsze (Centrum Zrównoważonego Transportu) zaproponowało uwzględnienie w DI inwestycji pod roboczą nazwą Kolej Północno – Wschodnia, tj. południkowego ciągu komunikacyjnego z Siedlec do Szczytna przez Sokołów Podlaski, Małkinię, Ostrów Mazowiecką, Ostrołękę i Wielbark. Ze względu na fakt, że wraz z rozbiórką mostu kolejowo – drogowego na rzece Bug w Małkini (2010 r.) odcinek Sokołów Podlaski – Małkinia został przerwany, pomysłodawcy idei Kolei Północno – Wschodniej sugerowali jej alternatywne przeprowadzenie przez węzeł Małkinia, częściowo w śladzie dawnej linii kolejowej Treblinka – Prostyń Bug. Choć pomysł wydaje się ciekawy, to nie znalazł on uznania zespołu opracowującego Dokument Implementacyjny, a wszystkie uwagi postulujące budowę Kolei Północno – Wschodniej zostały konsekwentnie odrzucone (raport, wyciąg z załącznika do raportu). W pewnej mierze wydaje się to efektem zbyt słabego nagłośnienia inicjatywy, przez co sporo zainteresowanych osób dowiedziało się o niej po fakcie. Miejmy jednak nadzieję, że nie było to ostatnie podejście do tematu.

Strona projektu Kolei Północno – Wschodniej

Strategia Rozwoju Transportu – strona internetowa

Dokument Implementacyjny SRT – strona internetowa

018 Zwiezle o Wezle 7 14

Planowane przejście Kolei Północno – Wschodniej przez węzeł Małkinia. (źródło: czt.zm.org.pl)

Rozbudowa Elektrowni Ostrołęka nadal możliwa. Pomimo zawieszenia w 2012 r. przez grupę ENERGA S.A. projektu budowy nowego bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka, temat w kuluarach nadal żyje. W czerwcu 2013 r. konsorcjum pięciu firm, w tym Shanghai Electric Group, wyraziło chęć zrealizowania tej inwestycji, jednak – jak doniósł portal wnp.pl – propozycje złożone grupie ENERGA S.A. nie były satysfakcjonujące. Brak porozumienia pomiędzy zainteresowanymi stronami sprawił, że zaczęto brać pod uwagę zmiany projektowe: zmniejszenie mocy bloku lub przejście z paliwa węglowego na paliwo gazowe. Pojawiła się również inicjatywa OKO, zakładająca zgromadzenie w jednej spółce inwestycji związanych z budową nowych bloków w trzech elektrowniach opalanych węglem kamiennym: w Opolu, Kozienicach i Ostrołęce. Według portalu wnp.pl w połowie 2014 r. negocjacje są prowadzone nadal, i to podobno już w stopniu zaawansowanym. Aktywnym uczestnikiem rozmów pozostaje szczególnie firma Shanghai Electric Group. Po odkupieniu projektu zastąpiłaby ona grupę ENERGA S.A. w roli generalnego wykonawcy, z kolei grupa za uzyskane w ten sposób pieniądze mogłaby pokryć straty związane z realizacją inwestycji towarzyszących planowanej rozbudowie elektrowni. Kluczowym aspektem negocjacji jest podobno kwestia odbioru energii produkowanej w nowym bloku, tzn. oczekiwanie gwarancji przyjmowania przez elektrownię co najmniej 70% wytworzonej mocy. Warto w tym miejscu wspomnieć, że na konferencji Polskiej Agencji Prasowej „Inwestycje w polskiej energetyce konwencjonalnej” w styczniu 2014 r. minister gospodarki Janusz Piechociński zapowiedział możliwość powrotu do dyskusji o rozbudowie Elektrowni Ostrołęka. Wiele wskazuje na to, że istotnym bodźcem w tej sprawie jest komplikująca się sytuacja geopolityczna w Europie Wschodniej, związana z eskalacją konfliktu na Ukrainie. Pytanie, czy w całej tej rozgrywce istnieją jeszcze jakieś szanse dla linii nr 35 w kontekście obsługi przewozów zaopatrzenia dla ostrołęckiej elektrowni? Temat ten będzie na niniejszej stronie nadal monitorowany.

018 Zwiezle o Wezle 7 15

Makieta planowanego bloku energetycznego „C” w Elektrowni Ostrołęka. Czy projekt powróci do łask? (źródło: elektrowniaostroleka.pl)

Źródła: Bractwo Drezynowe (Drezyniarze.pl), Centrum Zrównoważonego Transportu, Elektrownia Ostrołęka, Filmweb.pl, Gazeta Olsztyńska, gazeta.pl, MIiR, PKP PLK S.A., Powiat Przasnyski, Rynek Infrastruktury, Rynek Kolejowy, Towarzystwo Dróg Żelaznych, Warmia i Mazury Sp. z o.o., wnp.pl, wm.pl

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Zwięźle o węźle. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s