Dokumentacja

Plany schematyczne punktów eksploatacyjnych:

1. Mijanka Piwnice – plan schematyczny

2. Mijanka Piwnice – plan srk (pędnie)

3. Posterunek odgałęźny Suchy Las – plan schematyczny

4. Mijanka Wielbark Las – plan schematyczny

5. Mijanka Wielbark Las – plan srk (urządzenia prowizoryczne)

6. Stacja Muszaki – plan schematyczny

7. Przystanek osobowy Napiwoda – plan schematyczny

8. Stacja Szymany – plan drogowy

Dokumentacja historyczna:

1. Biuletyn informacyjny ws. incydentu na st. Parciaki w dniu 15 stycznia 1983

2. Rozkład Jazdy Pociągów Kolonijnych, zeszyt nr 2, Warszawa, 1988 (fragment)

3. Służbowy Rozkład Jazdy Pociągów Towarowych, zeszyt V-27, Gdańsk, ważny od dn. 29 maja 1983 r. (fragment)

4. Służbowy Rozkład Jazdy Pociągów Towarowych, zeszyt V-27, Gdańsk, ważny od dn. 1 czerwca 1986 r. (fragment)

Instrukcje:

1. Instr. o przejazdach nadzwyczajnych spec. znacz. (PONSZ) R-14 z dn. 1 marca 1984

Wycinki prasowe i foldery:

1. Stacja Korpele (Sławomir Ambroziak, Kurek Mazurski, nr 18/817 z dn. 5 maja 2010)

2. Tu ćwiczono atak na Danię (Jacek Zemła, Kurier Kolejowy, 41-42 z dn. 26 grudnia 2010)

3. Opustoszała stacyjka Siódmak (fragment folderu Starostwa Szczycieńskiego)

4. Czy stanie na stacji lokomotywa? (Michał Wiśnicki, Tygodnik Przasnyski, nr 42 (264) z dn. 17 października 2013 r.)

Podziękowania za pomoc w zgromadzeniu materiałów: Sławomir Ambroziak, bastard, Bractwo Drezynowe w Warszawie, Jakub Pichola.

Reklamy