Kolej sprzedaje budynki i działki przy linii nr 225

W grudniu 2013 r. Zakład Sprzedaży Nieruchomości PKP S.A. w Olsztynie opublikował na swojej stronie internetowej cztery oferty sprzedaży budynków (prawo własności) i gruntów (prawo użytkowania wieczystego) związanych z przystankami osobowymi w Puchałowie i Przeździęku Wielkim na linii kolejowej nr 225, wymienione poniżej:

  • Oferta 1: Puchałowo, dworzec z magazynem (łączna powierzchnia użytkowa budynków 208,78 m2), działka nr 102/5 i działka nr 102/4 (powierzchnia gruntu 3451,00 m2), cena wywoławcza 79 000 zł, szczegóły: szczegóły (pdf),
  • Oferta 2: Przeździęk Wielki, budynek mieszkalny z magazynem (łączna powierzchnia użytkowa budynków 92,00 m2), działka nr 151/4 (powierzchnia gruntu 1324,00 m2) oraz 1/3 udziału w drodze dojazdowej, cena wywoławcza 35 000 zł, szczegóły (pdf),
  • Oferta 3: Przeździęk Wielki, działka nr 151/3 (powierzchnia gruntu 2093,00 m2) oraz 1/3 udziału w drodze dojazdowej, cena wywoławcza 10 000 zł, szczegóły (pdf),
  • Oferta 4: Przeździęk Wielki, działka nr 151/5 (powierzchnia gruntu 593,00 m2) oraz 1/3 udziału w drodze dojazdowej, cena wywoławcza 4 000 zł, szczegóły (pdf).
019 Kolej sprzedaje budynki i dzialki [...] 05

Czy dworzec w Puchałowie odzyska dawny blask? (Puchałowo, 02.01.2014)

Według najświeższych (nieoficjalnych jeszcze) wiadomości dworzec w Puchałowie został już sprzedany. Ten urodziwy poniemiecki budynek z czerwonej cegły, „wciśnięty” między linię kolejową nr 225 i drogę wojewódzką nr 604, stwarza obiecujące warunki do prowadzenia działalności turystycznej, której adresatami mogliby być m. in. miłośnicy historii i tajemnic osnuwających wydarzenia bitwy pod Tannenbergiem 1914 r. i dzieje powojennego poligonu Muszaki. Otaczające Puchałowo Lasy Napiwodzko – Ramuckie to także raj dla myśliwych i grzybiarzy. Miejmy nadzieję, że nowemu właścicielowi budynku uda się przywrócić dawny blask tej kolejowej perełce, która w ostatnich latach uległa znaczącej degradacji.

019 Kolej sprzedaje budynki i dzialki [...] 06

Budynki w Przeździęku Wielkim. (Przeździęk Wielki, 29.09.2007)

Na razie brak informacji na temat rozstrzygnięć dotyczących ofert z Przeździęku Wielkiego. Budynki tam zlokalizowane ustępują co prawda urodą dworcowi w Puchałowie, za to lepszy jest ich aktualny stan techniczny, a położenie w oddaleniu od drogi nr 604 zapewnia niczym niezmącone ciszę i spokój. Oby i tu pojawili się nowi, solidni gospodarze.

Źródło: Zakład Sprzedaży Nieruchomości PKP S.A. w Olsztynie

Opublikowano Aktualności | Dodaj komentarz

Zwięźle o węźle (7)

Bractwo Drezynowe na linii kolejowej nr 225. W dniach 31 maja i 1 czerwca oraz 28 i 29 czerwca 2014 r. na linii kolejowej nr 225 z Nidzicy do Wielbarka pojawiła się drezyna spalinowa z wózkiem doczepnym, stanowiące własność Bractwa Drezynowego w Warszawie (www.drezyniarze.pl). Celem obu weekendowych przejazdów, które objęły odcinek od stacji Nidzica do kilometra 36,0 (za przystankiem osobowym Przeździęk Wielki), była inspekcja szlaku z zamiarem jego częściowego udrożnienia, tzn. usunięcia roślinności porastającej tor oraz podjęcia próby likwidacji przynajmniej niektórych ubytków. Niestety, liczba i rozmiary drzewek i krzewów w skrajni toru okazały się na tyle duże, że dotarcie do mijanki Wielbark Las leżało poza możliwościami pasjonatów, wśród których – prócz Drezyniarzy – znaleźli się także członkowie Towarzystwa Dróg Żelaznych w Ostrołęce, Stowarzyszenia Sympatyków Kolejnictwa „Kolejowe Podlasie” w Białymstoku i osoby niezrzeszone. Mimo dość twardego zderzenia z trudną rzeczywistością i nieprzejednanymi siłami natury nie można wykluczyć, że w nieodległej przyszłości będą podejmowane dalsze działania mające na celu turystyczne i rekreacyjne wykorzystanie tej interesującej i urokliwej linii kolejowej. Szczegółowa relacja z opisanych inspekcji ukaże się jesienią na stronie www.wielbark.wordpress.com.

Przejazd drezyną na linii Nidzica – Wielbark (31 maja – 1 czerwca )

Przejazd drezyną na linii Nidzica – Wielbark (28 – 29 czerwca)

018 Zwiezle o Wezle 7 03

Drezyna „Pomarańcza” Bractwa Drezynowego z wózkiem doczepnym (tzw. „trumną”) w piękny sobotni poranek szykuje się do odjazdu ze stacji Nidzica w stronę Wielbarka. W tle pociąg TLK nr 15101 „Mazury” relacji Warszawa Zachodnia – Olsztyn Główny (prowadzony lokomotywą EP09-024), którym dotarł do Nidzicy jeden z uczestników wyprawy drezynowej. I jak tu nie mówić o prawdziwym skomunikowaniu pociągów, jak za dawnych, dobrych lat? (Nidzica, 28.06.2014)

Co słychać w Towarzystwie Dróg Żelaznych? TDŻ Ostrołęka kontynuuje swe prace na linii kolejowej nr 35 Ostrołęka – Szczytno. Na dzień dzisiejszy priorytetowym zadaniem jest usunięcie przynajmniej części istniejących ubytków w nawierzchni kolejowej, z użyciem materiału staroużytecznego (najprawdopodobniej z linii nr 29 lub 6), którego dostarczenie zapowiedziała spółka PKP PLK S.A. Oczekując na dostawę pasjonaci prowadzą jednocześnie działania prewencyjne, polegające na wykonywaniu oprysków chwastobójczych na stacjach i leśnych odcinkach toru, a także na regularnym patrolowaniu linii. W czerwcu TDŻ, przy użyciu drezyny ręcznej wypożyczonej z SSK „Kolejowe Podlasie” (znanej doskonale z filmu „Ryś” Stanisława Tyma), obsłużyło dwie kameralne wycieczki w Zabielu Wlk. i Jastrząbce. W niedalekiej przyszłości towarzystwo powinno dysponować własnym pojazdem, co pozwoli jeszcze efektywniej realizować podobne inicjatywy. Jak informuje Mariusz Sasiak, prezes TDŻ, zainteresowanych podróżami drezyną nie brakuje, a szczególnie dużo pytań dotyczy organizacji kolejnych pikników drezynowych (wzorem ubiegłych lat). Dobrą wiadomością jest również zainteresowanie władz miejskich w Chorzelach przejęciem dworca kolejowego na tamtejszej stacji i udostępnieniem go TDŻ do adaptacji turystycznej.

018 Zwiezle o Wezle 7 04

Drezyna z filmu „Ryś” pojawia się również na linii nr 35… (źródło: filmweb.pl)

Lotnisko w Szymanach powoli, ale do przodu. Rozstrzygane są, choć nie bez trudu oraz żmudnych postępowań odwoławczych, kolejne przetargi w procesie inwestycyjnym związanym z realizacją Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury w Szymanach. Od jesieni ubiegłego roku udało się wybrać m. in. wykonawców: projektu pola wzlotów lotniska wraz z projektem drogi dojazdowej od drogi nr 57 do planowanego terminala pasażerskiego (12 listopada 2013 r., Biuro Studiów i Projektów Lotniskowych POLCONSULT Sp. z o.o., kwota 1,5 mln zł brutto), ogrodzenia lotniska (12 maja 2014 r., SKANSKA S.A., kwota 3,9 mln zł brutto), pola wzlotów wraz z wartownią oraz projektu i budowy naziemnej pomocy radionawigacyjnej ILS/DME (29 maja 2014 r., MOSTOSTAL KRAKÓW S.A., kwota 110,6 mln zł brutto), a także budynku lotniskowej straży pożarnej wraz z rozbiórką i adaptacją istniejących budynków (16 czerwca 2014 r., SKANSKA S.A., kwota 9,2 mln zł). Dnia 7 lipca 2014 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę w jeszcze jednym kluczowym przetargu: terminal pasażerski (na podstawie wybranego w konkursie projektu Tomasza Lelli ze Studia Form Architektonicznych PANTEL w Olsztynie) oraz budynek wiaty technicznej zbuduje firma MOSTOSTAL WARSZAWA SP. Z O. O. (kwota 56,5 mln zł). Dodajmy, że było to już drugie postępowanie w tej sprawie, bowiem pierwszy przetarg, wygrany przez firmę SKANSKA S.A. z ofertą na kwotę 60,6 mln zł brutto, został unieważniony pod koniec kwietnia na skutek niekorzystnego wyroku Krajowej Izby Odwoławczej. W dniu 30 czerwca 2014 r. Prezes Zarządu Spółki Warmia i Mazury Sp. z o. o. Leszek Krawczyk oraz przedstawiciele Instytucji Zarządzającej w osobach wicemarszałka województwa warmińsko – mazurskiego Gustawa Marka Brzezina i członkini zarządu województwa warmińsko – mazurskiego Anny Wasilewskiej podpisali umowę o dofinansowaniu inwestycji lotniskowej z funduszy RPO Warmia i Mazury 2007 – 2013. Umowa ustala warunki i zasady, na jakich przekazywane, wykorzystywane i rozliczane będą środki europejskie oraz dotacje celowe przeznaczone na na realizację projektu, którego łączna wartość wynosi 205,3 mln zł brutto (z czego 76 % to dofinansowanie, zaś 24% – wkład własny Beneficjenta). Zakończenie finansowe realizacji projektu planowane jest na dzień 31 grudnia 2015 r., a rozpoczęcie operacji lotniczych – na przełom 2015 i 2016 r., po sfinalizowaniu procesu certyfikacji lotniska przez ULC.

018 Zwiezle o Wezle 7 05

Mniej więcej tak będzie wyglądał terminal pasażerski lotniska w Szymanach. (żródło: wm.pl)

Linia kolejowa do lotniska dofinansowana z RPO. W czerwcu 2014 r. spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzymała środki z programu RPO na budowę linii kolejowej do terminala lotniska w Szymanach i na budowę LCS Szczytno, z którego będzie prowadzony ruch kolejowy na linii nr 35 z odnogą do lotniska oraz na linii nr 219. Inwestycja, wyceniona ostatecznie na 72 mln zł, zostanie dofinansowana kwotą ok. 47 mln zł. Jednocześnie trwają prace projektowe, które prowadzi firma WYG International Sp. z o.o. (w poprzedniej części „Zwięźle o węźle” błędnie podano wartość tych prac – umowa opiewa na około 950 tys. zł), natomiast wiosną 2014 r. rozpoczęto również przygotowywanie terenu pod budowę odnogi kolejowej do lotniska, która – patrząc od strony Szczytna – odłączy się od linii nr 35 przed stacją Szymany i będzie prowadziła pod nowy terminal. Wykonano m. in. wycinkę drzew na całej długości projektowanej linii, zaś do końca lipca powinny zakończyć się roboty związane z usuwaniem korzeni, uprzątnięciem i wyrównaniem placu budowy. Ogłoszenie przetargu na wykonanie połączenia kolejowego do terminala pasażerskiego i budowę LCS Szczytno przewidziane jest na wrzesień 2014 r., zaś rozpoczęcie właściwych prac budowlanych – jak najszybciej po rozstrzygnięciu przetargu, czyli zapewne jeszcze w październiku 2014 r.

018 Zwiezle o Wezle 7 06

Zmodernizowany przystanek Siódmak, położony na trasie planowanych pociągów do Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury w Szymanach. (Siódmak, 02.01.2014)

Nowa bocznica w Chorzelach? Pojawiła się nowa szansa na reaktywację linii kolejowej nr 35 Ostrołęka – Szczytno. W ramach tworzonej właśnie Przasnyskiej Strefy Gospodarczej (PSG) jej dwie podstrefy mają powstać w Chorzelach. Lokalizacja jednej z nich, Podstrefy I, stwarzającej warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, produkcyjnej i składowej, przewidziana jest w obszarze ograniczonym linią kolejową, drogą krajową nr 57 oraz drogą wojewódzką nr 614, na północ od miasteczka. Jednym z elementów obsługi komunikacyjnej podstrefy ma być ciąg bocznic oplatających cały jej teren, z głównym torem prowadzonym wzdłuż drogi nr 614. Powstanie nowej bocznicy znalazło już umocowanie m. in. w Uchwale nr XXI/202/2012 Rady Powiatu Przasnyskiego z dn. 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany „Strategii Rozwoju Powiatu Przasnyskiego na lata 2008 – 2020”. W uchwale tej pojawiają się bardzo optymistyczne stwierdzenia dotyczące przyszłości linii kolejowej nr 35, zarówno w kontekście przewozów towarowych, jak i pasażerskich. Dogodny dostęp do sieci kolejowej jest także wyraźnie akcentowany w materiałach promocyjnych PSG, co podobno spotkało się z zainteresowaniem potencjalnych inwestorów. Według nieoficjalnych informacji szansa na powstanie bocznicy, a tym samym powrotu pociągów towarowych co najmniej na trasę Chorzele – Szczytno, jest duża. Rozmowy prowadzone między zainteresowanymi stronami, czyli inwestorami, władzami samorządowymi oraz koleją, wykazują silną wolę współpracy wszystkich wymienionych podmiotów i – co bardzo ważne – świadomość i pełną akceptację koniecznych do poniesienia kosztów. Jeśli sprawy potoczą się pomyślnie, ruch towarowy na linii nr 35 mógłby powrócić wraz z wejściem w życie rozkładu jazdy 2015/2016.

Dodatkowe materiały:

Powiat Przasnyski – oferta inwestycyjna

Powiat Przasnyski – film promocyjny (polskojęzyczny)

Powiat Przasnyski – film promocyjny (z tłumaczeniem na jęz. angielski)

018 Zwiezle o Wezle 7 10

Planowana sieć bocznic w Podstrefie I PSG w Chorzelach. (źródło: investingpoland.eu)

Kolej Północno – Wschodnia? W ramach trwających od 2 stycznia do 5 lutego 2014 r. konsultacji społecznych dotyczących kształtu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. z perspektywą do 2030 r., Zielone Mazowsze (Centrum Zrównoważonego Transportu) zaproponowało uwzględnienie w DI inwestycji pod roboczą nazwą Kolej Północno – Wschodnia, tj. południkowego ciągu komunikacyjnego z Siedlec do Szczytna przez Sokołów Podlaski, Małkinię, Ostrów Mazowiecką, Ostrołękę i Wielbark. Ze względu na fakt, że wraz z rozbiórką mostu kolejowo – drogowego na rzece Bug w Małkini (2010 r.) odcinek Sokołów Podlaski – Małkinia został przerwany, pomysłodawcy idei Kolei Północno – Wschodniej sugerowali jej alternatywne przeprowadzenie przez węzeł Małkinia, częściowo w śladzie dawnej linii kolejowej Treblinka – Prostyń Bug. Choć pomysł wydaje się ciekawy, to nie znalazł on uznania zespołu opracowującego Dokument Implementacyjny, a wszystkie uwagi postulujące budowę Kolei Północno – Wschodniej zostały konsekwentnie odrzucone (raport, wyciąg z załącznika do raportu). W pewnej mierze wydaje się to efektem zbyt słabego nagłośnienia inicjatywy, przez co sporo zainteresowanych osób dowiedziało się o niej po fakcie. Miejmy jednak nadzieję, że nie było to ostatnie podejście do tematu.

Strona projektu Kolei Północno – Wschodniej

Strategia Rozwoju Transportu – strona internetowa

Dokument Implementacyjny SRT – strona internetowa

018 Zwiezle o Wezle 7 14

Planowane przejście Kolei Północno – Wschodniej przez węzeł Małkinia. (źródło: czt.zm.org.pl)

Rozbudowa Elektrowni Ostrołęka nadal możliwa. Pomimo zawieszenia w 2012 r. przez grupę ENERGA S.A. projektu budowy nowego bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka, temat w kuluarach nadal żyje. W czerwcu 2013 r. konsorcjum pięciu firm, w tym Shanghai Electric Group, wyraziło chęć zrealizowania tej inwestycji, jednak – jak doniósł portal wnp.pl – propozycje złożone grupie ENERGA S.A. nie były satysfakcjonujące. Brak porozumienia pomiędzy zainteresowanymi stronami sprawił, że zaczęto brać pod uwagę zmiany projektowe: zmniejszenie mocy bloku lub przejście z paliwa węglowego na paliwo gazowe. Pojawiła się również inicjatywa OKO, zakładająca zgromadzenie w jednej spółce inwestycji związanych z budową nowych bloków w trzech elektrowniach opalanych węglem kamiennym: w Opolu, Kozienicach i Ostrołęce. Według portalu wnp.pl w połowie 2014 r. negocjacje są prowadzone nadal, i to podobno już w stopniu zaawansowanym. Aktywnym uczestnikiem rozmów pozostaje szczególnie firma Shanghai Electric Group. Po odkupieniu projektu zastąpiłaby ona grupę ENERGA S.A. w roli generalnego wykonawcy, z kolei grupa za uzyskane w ten sposób pieniądze mogłaby pokryć straty związane z realizacją inwestycji towarzyszących planowanej rozbudowie elektrowni. Kluczowym aspektem negocjacji jest podobno kwestia odbioru energii produkowanej w nowym bloku, tzn. oczekiwanie gwarancji przyjmowania przez elektrownię co najmniej 70% wytworzonej mocy. Warto w tym miejscu wspomnieć, że na konferencji Polskiej Agencji Prasowej „Inwestycje w polskiej energetyce konwencjonalnej” w styczniu 2014 r. minister gospodarki Janusz Piechociński zapowiedział możliwość powrotu do dyskusji o rozbudowie Elektrowni Ostrołęka. Wiele wskazuje na to, że istotnym bodźcem w tej sprawie jest komplikująca się sytuacja geopolityczna w Europie Wschodniej, związana z eskalacją konfliktu na Ukrainie. Pytanie, czy w całej tej rozgrywce istnieją jeszcze jakieś szanse dla linii nr 35 w kontekście obsługi przewozów zaopatrzenia dla ostrołęckiej elektrowni? Temat ten będzie na niniejszej stronie nadal monitorowany.

018 Zwiezle o Wezle 7 15

Makieta planowanego bloku energetycznego „C” w Elektrowni Ostrołęka. Czy projekt powróci do łask? (źródło: elektrowniaostroleka.pl)

Źródła: Bractwo Drezynowe (Drezyniarze.pl), Centrum Zrównoważonego Transportu, Elektrownia Ostrołęka, Filmweb.pl, Gazeta Olsztyńska, gazeta.pl, MIiR, PKP PLK S.A., Powiat Przasnyski, Rynek Infrastruktury, Rynek Kolejowy, Towarzystwo Dróg Żelaznych, Warmia i Mazury Sp. z o.o., wnp.pl, wm.pl

Opublikowano Zwięźle o węźle | Dodaj komentarz

Zwięźle o węźle (6)

Fałszywy alarm rozkładowy. W październiku 2013 r. pojawiła się mocno zaskakująca informacja o planowanym powrocie pociągów pasażerskich na odcinek linii kolejowej nr 35 Wielbark – Szczytno wraz z wejściem w życie rozkładu jazdy na lata 2013/2014, a więc od 15 grudnia. Na stronie internetowej spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opublikowano nawet stosowne tabele, które ku powszechnemu zdziwieniu tylko nieznacznie różniły się od obowiązujących w dniu zawieszenia przewozów (Olsztyn – Łapy, Łapy – Olsztyn). Dysputy nad bezsensem takiego pomysłu zostały jednak szybko ucięte: już 11 października „Rynek Kolejowy” doniósł, iż przedmiotowe zamówienia na trasy anulowano (artykuł). Tym samym kolejowy impas na pograniczu Mazur i Kurpi trwa w najlepsze, a biorąc pod uwagę fakt, że również sprawa przewozów towarowych ucichła, częściowo zmodernizowany odcinek linii nr 35 z Wielbarka do Szczytna jeszcze przez długi czas może świecić pustkami.

017 Zwiezle o Wezle 6 03

Autobusy szynowe na razie nie wrócą do Wielbarka. (Wielbark, 04.01.2013)

Drezyną przez Kurpie. W dniach 14 i 15 września 2013 r. na stacji kolejowej Jastrząbka odbył się piknik rekreacyjny „Drezyną przez Kurpie” (plakat). Impreza, zorganizowana już po raz drugi (przed rokiem podobny festyn miał miejsce w Zabielu Wielkim), była owocem współpracy Towarzystwa Dróg Żelaznych z Ostrołęki, Gminy Baranowo i stowarzyszenia Drezyniarze.pl z Warszawy. Główną atrakcję pikniku stanowiły przejażdżki drezynami po linii kolejowej nr 35, w kierunku stacji Zabiele Wielkie, na które w dawnej kasie dworcowej wydawano symboliczne bilety. Oprócz tego zainteresowane osoby mogły spróbować swoich sił w konkursach z nagrodami: zręcznościowym oraz plastycznym „Koleją przez świat”. Nie zabrakło także tradycyjnej wystawy eksponatów kolejowych, Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej – Drużyna CKM i XXI Pułk Piechoty Dzieci Warszawy i Przysposobienia Kobiet udostępniły do zdjęć umundurowanie i żołnierską broń, natomiast Ochotnicza Straż Pożarna Baranowo zaprezentowała i pozwalała zwiedzać własny wóz bojowy MAN. Te i inne atrakcje zgromadziły na stacji mnóstwo gości, nie tylko z najbliższej okolicy, co należy uznać za spore osiągnięcie Towarzystwa Dróg Żelaznych oraz zaprzyjaźnionych organizacji. Więcej o działaniach TDŻ w 2013 r. i planach na 2014 r. można przeczytać w kolejnym tekście.

017 Zwiezle o Wezle 6 05

Piknik rekreacyjny „Drezyną przez Kurpie” na dwa weekendowe dni ożywił zapomnianą stację kolejową w Jastrząbce… (Jastrząbka, 14-15.09.2013, fot. Drezyniarze.pl)

TDŻ podsumowuje rok 2013 i planuje 2014. Czas sukcesów, lecz przede wszystkim czas wytężonej pracy – tak chyba w największym skrócie można podsumować mijający rok w wykonaniu Towarzystwa Dróg Żelaznych z siedzibą w Ostrołęce. Działania tej młodej organizacji na linii kolejowej nr 35 spowodowały, że wizja przewozów turystycznych między Ostrołęką a Szczytnem wreszcie nabrała realnych kształtów. Profesjonalnie zorganizowana wycinka roślinności porastającej tor sprawiła, że w chwili obecnej odkrzaczony jest niemal cały odcinek z Ostrołęki do Chorzel. W planach dalsze prace aż po Wielbark, a towarzystwo prowadzi już rozmowy ze spółką PKP PLK S.A. w sprawie usunięcia uszkodzeń nawierzchni i ustalenia warunków ewentualnej eksploatacji linii. Dla strony „Węzeł Wielbark i okolice” aktywność TDŻ w mijającym roku skomentował Mariusz Sasiak, współzałożyciel i prezes stowarzyszenia. Według niego szczególnie ważnym momentem był dzień 2 lutego, kiedy na spotkaniu na dworcu w Ostrołęce udało się zgromadzić kilkadziesiąt osób zainteresowanych projektem wskrzeszenia linii kolejowej nr 35. Uznałem wtedy – mówi Mariusz Sasiak – że organizacja takiego spotkania stron (my – PKP) i zaproszenie zainteresowanych osób jest niezbędne do zebrania aktywnej grupy, a także nawiązania współpracy z miastem Ostrołęka. Na lutowych rozmowach pojawili się również emerytowani pracownicy dawnej DOKP, przedstawiciel Sejmiku Wojewódzkiego oraz radni osiedla Stacja. Nie pozostawały bez odzewu kolejne głośne apele medialne TDŻ: Cały czas napływały do nas wartościowe pamiątki kolejowe, urządzenia, dokumenty, narzędzia i inne przeróżne materiały, powoli wzbogacając nasze zasoby. Na wiosnę miłośnicy kolei zabrali się do prac na stacjach oraz szlakach, kontynuując równocześnie działania organizacyjne i promocyjne: Przystąpiliśmy do rozmów z władzami gmin, przez które przebiega linia, aby przekonać je do przejęcia wartościowych stacyjek przeznaczonych do rozbiórki. Efekt zadowalający. W czerwcu zaś włączyliśmy się do organizacji tradycyjnego Festynu Dworcowego w Ostrołęce, co również przyczyniło się do naszej promocji, a jednocześnie znacznie upiększyło imprezę. Lato upłynęło pod znakiem rozpoczęcia wspomnianej już na wstępie wycinki roślinności na linii nr 35, udziału w festynach gminnych i przygotowań do wrześniowej imprezy „Drezyną przez Kurpie”, której poświęcony został oddzielny materiał. Mariusz Sasiak podkreśla rolę współpracy z innymi organizacjami: W przygotowaniu i prowadzeniu imprez wspomagają nas – jako wolontariusze – przyjaciele z Kolejowego Podlasia, a do organizacji pikników drezynowych angażujemy zaprzyjaźnione bractwo Drezyniarze.pl. Jakie zadania zostały przewidziane na zimę oraz na rok 2014? Prezes TDŻ nie kryje entuzjazmu: Zima to okres zbierania sił na aktywny sezon 2014. W planach mamy m. in. budowę własnej drezyny, uzgodnienie z dyrekcją IZ Siedlce uzupełnienia ubytków na linii nr 35 (co ma nastąpić wczesną wiosną) z opcją dopuszczenia jej do ruchu pociągów z prędkością maksymalną 20 km/h, zabezpieczenie stacji kolejowych, regularne patrolowanie szlaków, a wreszcie skupienie się na pozyskaniu środków do „dopieszczenia” naszej działalności. Od wiosny do późniejszej jesieni chcemy także nabrać większego rozmachu w organizacji pikników kolejowych, kontynuować działania zmierzające do uruchomienia pociągu specjalnego dla miłośników kolei, wdrożyć pierwsze elementy „kolejowego szlaku przez historię”, stworzyć możliwość przejażdżek dla zorganizowanych grup oraz, co oczywiste, pogłębić współpracę z gminami celem połączenia festynów z naszą kolejową atrakcją. Jak widać, planów TDŻ ma mnóstwo, a zapał członków organizacji pozwala wierzyć w to, że kolejny rok okaże się równie pomyślny. Co ważne, inicjatywa cieszy się stale wzrastającym poparciem społecznym: Mieszkańcy cieszą się niesamowicie, efekt przerósł oczekiwania, szczególnie na pikniku w Jastrząbce. Podczas naszych ostatnich patroli szlaku – np. tego z udziałem drezyny z filmu „Ryś”, wypożyczonej od kolegów z Białegostoku – mieliśmy mnóstwo pytań o następne tego typu wydarzenia. Krótko mówiąc, jakoś to idzie… Ze swojej strony życzę oczywiście powodzenia, a ponadto zachęcam do obejrzenia nagrania wideo z rozmową, jaką z Mariuszem Sasiakiem przeprowadził „Tygodnik Ostrołęcki” (nagranie).

017 Zwiezle o Wezle 6 06

Tor linii kolejowej nr 35 po wycince. (Nowa Wieś, 02.08.2013, fot. M. Sasiak)

Kolejna kradzież nawierzchni kolejowej koło Wielbarka. Niestety, pomimo dosyć aktywnych działań Policji, co jakiś czas pojawiają się kolejne próby kradzieży elementów infrastruktury kolejowej na liniach kolejowych nr 35 oraz 225. W dniu 6 listopada 2013 r., jak podała „Gazeta Olsztyńska” (artykuł), na odcinku z Chorzel do Wielbarka w pobliżu wsi Wyżegi trzech mężczyzn szykowało się do wywiezienia 42 m szyn, a także 154 szt. łapek, 96 szt. śrub stopowych, 119 szt. nakrętek oraz 47 pierścieni sprężystych. Amatorzy łatwego zarobku mieli jednak pecha: ktoś zauważył proceder i powiadomił Policję, która zdążyła ich przyłapać na gorącym uczynku. Mienie, wycenione na ok. 4 tys. złotych, złodzieje zamierzali sprzedać w punkcie skupu złomu. Teraz grozi im 5 lat pozbawienia wolności.

017 Zwiezle o Wezle 6 07

Efekty działań złodziei na torach kolejowych… (Wielbark Las, 28.08.2012)

Wesołych Świąt! Boże Narodzenie tuż tuż. Wszystkim czytającym te słowa życzę gorąco, żeby nadchodzące Święta minęły im w radosnej i rodzinnej atmosferze, aby były chwilką na uspokojenie codziennego biegu, na odpoczynek oraz refleksję. Z kolei Nowy Rok 2014 niech przyniesie Wam jak najwięcej zdrowia i spełnienia. No i byśmy mogli znowu spotkać pociągi, a przynajmniej turystyczne drezyny, na liniach kolejowych nr 35 i 225.

017 Zwiezle o Wezle 6 08

Źródła: Drezyniarze.pl, Gazeta Olsztyńska, Kurier Ostrołęcki, MM BiałystokRynek Kolejowy, TDŻ, Tygodnik Ostrołęcki

Opublikowano Zwięźle o węźle | Dodaj komentarz

Zwięźle o Węźle (5)

Na stacji Wielbark znowu pusto. W sobotę 8 czerwca nastąpił kres bardzo krótkiej reaktywacji przewozów pasażerskich na odcinku linii kolejowej nr 35 Wielbark – Szczytno. Ostatni pociąg Regio nr 55307 do Szczytna, obsłużony autobusem szynowym SA106-015, odjechał z Wielbarka o godz. 17:50, zamykając historię ledwo co uruchomionych połączeń. No i chociaż znowu, podobnie jak w 2001 r., nie było mi dane pożegnać go osobiście, to tym razem już mniej we mnie żalu i sentymentu, a więcej zniechęcenia polską „bylejakością”. Ile jeszcze trzeba wpatrywać się w zardzewiałe szyny i zakrzaczone perony, naiwnie licząc, że kiedyś będzie lepiej? Ile można zdzierżyć obojętności i bezmyślności osób odpowiedzialnych za transport w regionie? Jak zareagować, gdy sam Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego nie waha się stwierdzić w oficjalnym piśmie, iż „transport samochodowy jest tańszy i bardziej dogodny od kolejowego, co przekłada się na brak zainteresowania podróżnych kursującymi na tej trasie pociągami”, a skrzętnie pomija przy tym fakt nietrafionej i nie wypromowanej oferty przewozowej, utworzonej notabene przez jego najbliższych współpracowników?

016 Zwiezle o Wezle 5 01

Reaktywacja tylko na moment przyćmiła szarą rzeczywistość… (Siódmak, 02.01.2013)

Reaktywacja kolejowych przewozów pasażerskich do Wielbarka okazała się porażką, ale nie z zasady, lecz ze względu na fakt, w jaki sposób ją przeprowadzono. Praktycznie od samego początku panował chaos i niemalże do dnia przejazdu pierwszego pociągu nie było wiadomo, kiedy dokładnie oraz z jaką ofertą połączenie ruszy. Ostatecznie stało się to w Nowy Rok, cichaczem i tylko z dwiema parami pociągów, które nie zagwarantowały normalnej obsługi pracującego w trybie trzech zmian zakładu drzewnego Swedwood Poland Sp. z o.o. Oddział w Wielbarku. Trudno było odciągnąć pracowników fabryki od dojazdów samochodami albo tańszym busem, nie proponując im nawet rozkładu jazdy pozwalającego na zakup chociażby jedynego w miarę ekonomicznego biletu miesięcznego (o ambitniejszym marketingu już nie wspominając). Pociągi musiały jeździć puste. I rzecz jasna nie można mieć pewności, że po ewentualnym uruchomieniu tej nieszczęsnej późnowieczornej pary kursów pociągami nagle zacząłby jeździć tłum ludzi. Pewne natomiast, że taka oferta byłaby jedynym rozwiązaniem logicznym, testującym rzeczywisty potencjał połączenia. Być może nie od razu, ale z czasem, kolejnych podróżnych udałoby się pozyskać. Urząd Marszałkowski postanowił jednak pójść zupełnie inną drogą: w ramach korekty marcowej całkiem oderwał rozkład jazdy od grafiku pracy fabryki i wprowadził godziny kursów nie służące już w ogóle nikomu. Kto miał jeździć pierwszym pociągiem odjeżdżającym z Wielbarka około godz. 10?! No bo chyba nie osoby pracujące, uczące się, czy też podążające do Olsztyna na przesiadki lub załatwianie swoich prywatnych spraw. Pytam raz jeszcze: kto miał jeździć tym pociągiem?! Szukając jakiegoś uzasadnienia dla opisywanych „pomysłów” i próbując choć trochę wpłynąć na zmianę złych trendów, skierowałem pisma do Urzędu Marszałkowskiego i do spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Z kompletem dokumentacji można się zapoznać na niniejszej stronie. Niestety, uzyskane odpowiedzi co najwyżej umocniły mnie w przekonaniu, iż sukcesu w tym rozdaniu już nie będzie. Pozostały jedynie zmarnotrawione publiczne pieniądze z tytułu finansowania beznadziejnej oferty i nowocześnie wyposażony odcinek linii nr 35 Szymany – Szczytno, na którym najprawdopodobniej jeszcze przez długi czas nie pojawią się żadne planowe pociągi (w tym miejscu warto nadmienić, że sprawa wznowienia ruchu towarowego do Wielbarka także utkwiła w martwym punkcie). Ktoś winny?! Nikt! I jeszcze jedna rzecz uderza w tym wszystkim: brak jakiejkolwiek reakcji lokalnej społeczności. Cóż, może linia kolejowa nr 35 jest już po prostu niepotrzebna? Przecież, jak to bardzo zwięźle, ale nader słusznie zauważył mój Kuzyn, jeśli tak naprawdę nikomu nie zależy – no to jak ma to działać?”

016 Zwiezle o Wezle 5 02

SA106-015 jako ostatni pociąg w Wielbarku. (Wielbark, 08.06.2013, fot. B Kupiecki)

Media o fiasku połączeń Szczytno – Wielbark. O zawieszeniu ruchu pasażerskiego na odcinku linii kolejowej nr 35 Wielbark – Szczytno pisały media. Poniżej znajdują się linki do wybranych materiałów, do których lektury oczywiście zachęcam:

Dziennik.pl: Oto, jak Ikea utopiła pieniądze w polskich torach.

Gazeta Olsztyńska: Pisz zamiast Wielbarka.

Gazeta.pl: Zmienia się rozkład jazdy. I zniknie pociąg do fabryki.

Gazeta Wyborcza: Warmińsko-Mazurskie. Przestają kursować pociągi Szczytno-Wielbark.

Kurier Kolejowy: Wielbark: za mało pasażerów.

Kurier Kolejowy: Znikają pociągi z trasy Szczytno – Wielbark.

Rynek Kolejowy: Ikea sama naprawiła kolej. Ale pociągów już nie będzie.

016 Zwiezle o Wezle 5 03

Autobus szynowy SA106-008 odjeżdża w stronę Szczytna. Ciężko powiedzieć, czy i kiedy jeszcze pojawi się podobny obraz. (Wielbark, 29.05.2013, fot. B. Kupiecki)

Jakie dalsze plany co do modernizacji linii nr 35? Pomimo zawirowań związanych z budową regionalnego portu lotniczego Szymany (więcej na ten temat w kolejnym newsie), do przodu posuwa się całkowicie związana z jego uruchomieniem inwestycja „Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych Olsztyn – Szczytno – Szymany jako kolejowe połączenie modernizowanego lotniska w Szymanach z Olsztynem”, podzielona – przypomnijmy – na dwa etapy. Prace budowlane w ramach etapu I, trwające od września 2011 r. i kilkukrotnie opisywane na niniejszej stronie, a przystosowujące linie kolejowe nr 219 i 35 do kursowania pociągów z prędkościami 100 – 110 km/h (docelowy czas jazdy z Olsztyna do Szyman ma wynosić ok. 45 minut), są obecnie na ukończeniu. Rozpoczyna się także realizacja etapu II, obejmującego dwa zadania. Pierwszym z nich jest budowa nowej linii kolejowej (ok. 2 km), która połączy linię kolejową nr 35 z projektowanym terminalem lotniska, natomiast drugim – budowa Lokalnego Centrum Sterowania Szczytno, obejmującego zasięgiem sterowania: stacje w Marcinkowie, Pasymiu, Szczytnie i Szymanach, przystanki osobowe Klewki, Grom, Siódmak, port lotniczy, ewentualny posterunek odgałęźny z odejściem łącznicy do lotniska oraz przejazdy kolejowe kat. A, B i C na odcinku Olsztyn – Szczytno – Szymany. Co istotne, ze względu na sąsiedztwo z obszarami chronionymi „Natura 2000” dla pierwszego zadania wymagane jest – podobnie jak w przypadku samego portu lotniczego – uzyskanie decyzji środowiskowej. Dnia 8 kwietnia 2013 r. spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisała umowę z firmą WYG International Sp. z o.o. w Warszawie o zakresie: opracowanie studium wykonalności, przygotowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz złożenie wniosków o zasilenie projektu środkami Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa warmińsko – mazurskiego, a dalej przygotowanie dokumentacji projektowej dla nowej linii do terminala, programu funkcjonalno – użytkowego dla LCS Szczytno oraz dokumentacji przetargowej na wybór wykonawców robót wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji administracyjnych i pełnieniem nadzoru autorskiego na czas trwania i odbioru robót budowlanych dla Zadania 1. W ramach przeprowadzonych analiz powinny być rozpatrzone co najmniej trzy warianty doprowadzania toru kolejowego do terminala: od strony Szczytna na prędkość rozkładową 100 km/h, od strony Szczytna na prędkość rozkładową 60 km/h, wreszcie od strony Szyman (z częściowym wykorzystaniem istniejącej bocznicy wojskowej) na prędkość rozkładową od 40 do 60 km/h. Zadanie, z jakim zmierzy się WYG, wyceniono na prawie 500 tys. zł z terminem do 31 maja 2015 r. W marcu 2014 r. ma zostać ogłoszony przetarg na roboty budowlane, które mają rozpocząć się w trzecim kwartale 2014 r. Warto jeszcze dodać, że bardzo zgrabny i trafnie zatytułowany („Szymany: Połączenie do lotniska, którego nie ma”) materiał na temat inwestycji pojawił się w papierowym wydaniu „Rynku Kolejowego” nr 7/2013. Gratulacje dla Autorki, pani Justyny Urbaniak.

016 Zwiezle o Wezle 5 04

Tak było w styczniu. Dziś roboty etapu I są prawie ukończone. (Szymany, 02.01.2013)

Koniec „wojny” o Szymany? Wszystko wskazuje na to, że trwające od września 2011 r. przepychanki o prawo dzierżawy lotniska w Szymanach znalazły swój finał. Przypomnijmy, że punktem zapalnym tego konfliktu była decyzja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego, który wypowiedział dzierżawę lotniska urzędującej tam dotąd spółce Port Lotniczy Mazury Sp. z o.o., tłumacząc to złym zarządzaniem lotniskiem, a także zbyt dużą opieszałością w realizacji procesu inwestycyjnego, dofinansowanego przecież ze środków Unii Europejskiej (w ramach RPO). Misję zarządzania portem lotniczym oraz jego modernizacją powierzono nowo założonej spółce samorządowej o nazwie Warmia i Mazury Sp. z o.o., jednak – co należało przewidzieć – ustępujący zarządca nie zgodził się na wydanie nieruchomości, poddając pod wątpliwość zasadność wypowiedzenia umowy dzierżawy przez samorząd województwa. Sprawa trafiła na sądową wokandę. Dnia 24 października 2012 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie przychylił się do stanowiska samorządowców, nakazując spółce PL Mazury zwolnienie spornego terenu. Przegrana strona złożyła apelację, sprawa przeszła więc do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. Długo oczekiwany wyrok zapadł w dniu 10 maja 2013 r. Utrzymano w nim orzeczenie Sądu Okręgowego, nadając mu prawomocność. Tym samym zarządcą lotniska ponad wszelką wątpliwość jest spółka Warmia i Mazury Sp. z o.o., a z chwilą uprawomocnienia się pozytywnej decyzji środowiskowej dotyczące budowy portu lotniczego, wydanej całkiem niedawno, bo 17 czerwca, przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie, ustaną formalne przeszkody do prowadzenia prac projektowych oraz wykonawczych w ramach inwestycji. Niestety, nie oznacza to jeszcze bynajmniej końca kłopotów. Kontrowersje wzbudziło rozstrzygnięcie (30 kwietnia br.) konkursu na koncepcję terminalu dla portu lotniczego. Tutaj spór dotyczy zarówno zasadności samego werdyktu, który został oprotestowany, jak też składu komisji sędziowskiej, który rzekomo nie spełniał wymagań bezstronności. A przecież czasu na boje oraz opóźnienia już nie ma, bo do grudnia 2015 r. zmodernizowane lotnisko musi być gotowe (w przeciwnym razie przepadnie dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego na poziomie 76%). Kolej zaś… czeka na potoki.

016 Zwiezle o Wezle 5 05

Czy lotnisko w Szymanach w 2015 roku zatętni życiem? (Szymany, 28.08.2012)

Festyn w Ostrołęce z Towarzystwem Dróg Żelaznych. Nie ustają ambitne działania Towarzystwa Dróg Żelaznych „pod batutą” Mariusza Sasiaka, zmierzające do uruchomienia przewozów turystycznych na linii kolejowej nr 35 Ostrołęka – Szczytno. W sprawę udało się zaangażować włodarzy, kolejarzy, a nawet mieszkańców okolicy. Ci ostatni chętnie angażują się w prace związane z odkrzaczaniem linii, wykorzystując pozyskane odpady dla własnych potrzeb (co odbywa się za zgodą spółki PKP PLK S.A.). Wycinki prowadzone są na różnych fragmentach trasy, jednak głównym celem na chwilę obecną pozostaje udrożnienie odcinka Grabowo – Zabiele Wielkie, tak by umożliwić sprawny ruch drezyn motorowych i ręcznych, a kto wie, może nawet okazyjnych pociągów… Sukcesywna redukcja liczby nieprzejezdnych kilometrów na linii nr 35 to nie jedyne osiągnięcie TDŻ. Członkom stowarzyszenia udało się także oddalić ponurą wizję rozbiórki dworców w Zabielu Wielkim, Jastrząbce, Parciakach, Raszujce i Chorzelach. Według przyjętych założeń budynki te miałyby zostać w przyszłości wyremontowane oraz wystylizowane w nawiązaniu do kolejnych epok związanych z historią transportu kolejowego w okolicy. Swoją pożyteczną działalność Towarzystwo wypromowało m. in. na czwartym już festynie dworcowym, który odbył się na stacji Ostrołęka w sobotę 16 czerwca bieżącego roku (plakat oraz ulotka). Przygotowane w poczekalni ostrołęckiego dworca PKP stoisko cieszyło się sporym zainteresowaniem. Atrakcji w ramach festynu było zresztą znacznie więcej. Tradycyjnie uruchomiono tego dnia kursy pociągów osobowych na trasie z Ostrołęki do Grabowa oraz z powrotem. Połączenie obsługiwał nowoczesny autobus szynowy SA135-016 spółki Koleje Mazowieckie Sp. z o.o. i – choć pierwotnie zaplanowano jazdy starego wagonu silnikowego VT 628 – również zwykła „PESA” okazała się magnesem przyciągającym całe rzesze chętnych podróżników. Na festynie nie zabrakło też konkursów, gier, koncertów i – jak co roku – wystawy taboru kolejowego. O działalności Towarzystwa Dróg Żelaznych oraz aktualnych terminach spotkań można na bieżąco czytać na niedawno otwartej stronie http://tdzostroleka.cba.pl/news.php. Gorąco polecam!

016 Zwiezle o Wezle 5 08

Tym razem tradycyjne kursy do Grabowa i z powrotem w ramach czwartego festynu dworcowego w Ostrołęce obsługiwał autobus szynowy SA135-016 Kolei Mazowieckich. (Grabowo, 16.06.2013, fot. B. Kupiecki)

Optymalizacja sieci. W czwartej części „Zwięźle o Węźle” pisałem o zamiarach likwidacji linii kolejowych przez spółkę PKP PLK S.A. Wyciek słynnych list opracowanych przez firmę McKinsey&Company, zawierających wykaz dróg żelaznych przeznaczonych do rozbiórki lub przekazania samorządom, wywołał żywą dyskusję w środowisku kolejowym w całym kraju, zmuszając do zajęcia jasnego stanowiska nawet ministerstwo. Sprawa znalazła swój dalszy ciąg. 25 lutego 2013 r. spółka PKP PLK S.A. opublikowała dwa oficjalne zestawienia linii kolejowych, które miałyby być wyłączone z eksploatacji w grudniu 2013 r. Linie te zostały podzielone na „definitywnie wyłączone z eksploatacji” (56 odcinków o łącznej długości 910 km) i „wstępnie wyłączone z eksploatacji” (34 odcinki o łącznej długości 1090 km), przy czym ostateczna decyzja w sprawie linii z drugiej grupy uzależniona byłaby od zamówień na dostęp do infrastruktury zgłoszonych przez przewoźników. Linia kolejowa nr 35 na coraz rzadziej wykorzystywanym odcinku Ostrołęka – Grabowo (przewozy towarowe i okazyjne pasażerskie) i od lat zapomnianym odcinku Grabowo – Wielbark została przeznaczona do definitywnego wyłączenia. Niespodzianką jest natomiast brak na obu listach linii kolejowej nr 225 Nidzica – Wielbark (co o tym mogło zadecydować?!). Chociaż spółka PKP PLK S.A. zapewniła, że przedmiotowe „wyłączenia z eksploatacji” nie mają nic wspólnego z likwidacją wymienionych tras, to jednak przez Polskę znów przetoczyła się fala dyskusji, a samorządy wreszcie zaczęły bardziej zdecydowanie protestować, ale i szukać sposobów na współpracę. Dzięki temu do dnia dzisiejszego listy zostały już znacznie uszczuplone, a dalsza przyszłość tak zwanej „optymalizacji” po raz kolejny stoi pod dużym znakiem zapytania.

016 Zwiezle o Wezle 5 11

Pytanie o dalsze losy linii kolejowej nr 35 nadal aktualne… (Zabiele Wlk., 19.09.2009)

Co dalej z elektrownią Ostrołęka? Po decyzji Grupy Energa S.A. z września ubiegłego roku, wstrzymującej prace przygotowawcze do budowy bloku węglowego o mocy 1000 MW w Ostrołęce, czyli nowej Elektrowni Ostrołęka C, sprawa ucichła. Popularne media temat niestety przemilczały, a dokładniejsze wiadomości pojawiały się wyłącznie w programach związanych ze środowiskiem prawicowym, choćby 17 października 2012 r. w telewizji TV Trwam („Po stronie prawdy – Ostrołęka”). Tak, Drodzy Czytelnicy, dożyliśmy czasów, gdy o sprawach energetyki musi opowiadać ksiądz! Dnia 8 lutego 2013 r. zapytanie nr 3358 do ministra skarbu państwa w sprawie planowanych i zrealizowanych inwestycji w Elektrowni Ostrołęka S.A. skierował poseł Bartłomiej Bodio, obecnie niezrzeszony. Odpowiedzi, niezbyt wiele wnoszącej do istniejącego stanu wiedzy, udzielił 2 kwietnia 2013 r. minister skarbu państwa Mikołaj Budzanowski, a już kilkanaście dni później zmuszony był oddać swą tekę. To skutek afery wokół memorandum gazowego, o którego podpisaniu nie wiedzieli premier oraz minister skarbu. Budzanowskiego zastąpił na stanowisku Włodzimierz Karpiński. Dla Ostrołęki tymczasem pojawiło się kolejne małe światełko w tunelu. Budową nowego bloku zainteresował się podobno kapitał zagraniczny (5 firm), m.in. Shanghai Electric Group. Czy to oznacza, że szansa na inwestycję jeszcze jest? Czy to szansa dla linii nr 35? Oby!

016 Zwiezle o Wezle 5 12

Chiński kapitał szansą dla Elektrowni Ostrołęka? (Ostrołęka, 08.09.2012)

Nagranie wideo z odcinka Wielbark – Szczytno. Dzięki dużej uprzejmości kolegi Krzysztofa Waszkiewicza na serwisie internetowym YouTube można obejrzeć udostępnione przez Niego nagranie z kabiny autobusu szynowego SA106, obsługującego pociąg Regio nr 55299 relacji Wielbark – Szczytno. Poniżej link do filmu w bardzo dobrej jakości.

Źródła: Rynek Kolejowy, Sejm RP, Tygodnik Ostrołęcki, Wirtualny Nowy Przemysł

Serdeczne podziękowania dla Bartosza Kupieckiego za udostępnienie zdjęć!

Opublikowano Zwięźle o węźle | Dodaj komentarz

Zawieszenie pociągów osobowych do Wielbarka

Niestety, przewidywana od dłuższego czasu ewentualność staje się smutną rzeczywistością. Warmińsko – Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych zakomunikował na swojej stronie internetowej (przeczytaj), że z dniem 9 czerwca 2013 r. zawiesza się do odwołania ruch pociągów Regio na odcinku linii nr 35 Wielbark – Szczytno. Tym samym niecałe pół roku po reaktywacji połączenia znów zabraknie go na kolejowej mapie Polski.

Opublikowano Aktualności | 2 Komentarze

Urząd Marszałkowski o pociągach do Wielbarka

Poszukując uzasadnienia korekty rozkładu jazdy pociągów REGIO na odcinku linii kolejowej nr 35 Wielbark – Szczytno, prócz przedstawionych w poprzednim wpisie zapytań do spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o., skierowałem także pismo do strony w największym stopniu odpowiedzialnej za publiczny transport zbiorowy w województwie, a mianowicie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Warto pamiętać, że zadania Urzędu w tej dziedzinie reguluje Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) – zachęcam do lektury. Odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego napłynęła 18 marca, czyli dokładnie w dniu wejścia w życie zmienionego rozkładu jazdy pociągów osobowych Szczytno – Wielbark – Szczytno. Treści zapytania i odpowiedzi przedstawione są na poniższych skanach:

1. Pismo do Urzędu Marszałkowskiego z dnia 25 lutego 2013 r.

2. Odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego z dnia 13 marca 2013 r.

Jak by to podsumować? No cóż, wydaje się, że największą winę za wybrakowaną pierwotną ofertę przewozową na linii kolejowej nr 35 ponosi fabryka mebli, obowiązujący od 18 marca rozkład jazdy – mimo oderwania od grafiku zmian zatrudniającego około 1000 osób zakładu przemysłowego, a także niezapewnienia możliwości dojazdu do pracy czy szkół w Szczytnie oraz Olsztynie – ma na celu poprawę frekwencji w szynobusach, a w ogóle to ludzie najlepiej poradzą sobie sami, kupując samochody. Czyli wszystko absolutnie w porządku…

014 Urzad Marszalkowski o pociagach [...] 03

I o co te krzyki? Pomysłowe społeczeństwo samo sobie poradzi. (Chojnice, 29.04.2012)

Więcej pism nie wysyłałem. Sprawą zaciekawił się natomiast „Kurier Kolejowy”. Poniżej przedstawiam linki do dwóch artykułów na temat wielbarskich połączeń:

Pociągi do Wielbarka kursują w złych porach?

Wielbark: pociągi nie dla fabryki.

Redakcja obiecuje, że powyższymi materiałami sprawy Wielbarka nie zamyka. Liczę zatem na ciąg dalszy, a za wszystkich walczących o normalność na kolei trzymam kciuki.

Źródła: na zdjęciu drezyna Mogilnieńskiego Stowarzyszenia Sympatyków Kolei.

Opublikowano Aktualności | Dodaj komentarz

Zmiana rozkładu jazdy pociągów do Wielbarka

Uwaga! W dniu 18 marca 2013 r. spółka Przewozy Regionalne Sp. z o.o. wprowadza nowy rozkład jazdy pociągów na odcinku linii kolejowej nr 35 Wielbark – Szczytno. Pociągi będą kursowały od poniedziałku do soboty w następujących godzinach:

55296: Szczytno 9:20, Siódm. 9:27, Szym. 9:33, Jesionow. 9:40, Wielbark 9:48

55299: Wielbark 9:58, Jesionow. 10:05, Szym. 10:12, Siódm. 10:18, Szczytno 10:26

55304: Szczytno 16:30, Siódm. 16:37, Szym. 16:43, Jesionow. 16:49, Wielbark 16:58

55307: Wielbark 17:50, Jesionow. 17:57, Szym. 18:04, Siódm. 18:10, Szczytno 18:18

Niezależnie od powyższej informacji aktualny rozkład jazdy pociągów należy przed podróżą samodzielnie skontrolować na jednej z wymienionych stron internetowych:

1. System Informacyjny Obsługi Transportu Kolejowego (wyszukiwarka połączeń)

2. Rozkład jazdy TK Telekom/Dworzec Polski (wyszukiwarka połączeń)

3. Rozkład jazdy spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (tabelaryczny rozkład jazdy)

4. Rozkład jazdy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (plakatowy rozkład jazdy)

Zmiana rozkładu jazdy jest spowodowana minimalnym zainteresowaniem pasażerów ofertą funkcjonującą dotychczas oraz brakiem porozumienia ze spółką Swedwood Poland Sp. z o.o. w Wielbarku w kwestii jej uzupełnienia o trzecią, wieczorną parę pociągów. Tym samym od 18 marca rozkład nie będzie już kierowany bezpośrednio do pracowników fabryki mebli, zaś jego beneficjentami mają stać się inni mieszkańcy Wielbarka i okolic. Ciężko jednak wierzyć, by pociągi, zwłaszcza poranne, mogły posłużyć większej liczbie podróżnych: nie gwarantują dojazdu do szkół i do pracy, utrudniają załatwienie jakichkolwiek spraw prywatnych albo urzędowych w Olsztynie i nie pozwalają zdążyć na przedpołudniowe pociągi dalekobieżne odchodzące ze stolicy województwa. W związku z kontrowersjami wokół nowego rozkładu jazdy przedstawiłem swoje wątpliwości spółce Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Przebieg całej korespondencji (dwa moje pisma i dwie odpowiedzi) przedstawiam chronologicznie:

1. Pismo do spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z dnia 19 lutego 2013 r.

2. Odpowiedź spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z dnia 21 lutego 2013 r.

3. Pismo do spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z dnia 25 lutego 2013 r.

4. Odpowiedź spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z dnia 25 lutego 2013 r.

Niestety, na pytanie dotyczące zasadności nowych godzin kursowania porannych pociągów nr 55296 i 55299 nie uzyskałem konkretnych odpowiedzi, co zresztą nie powinno za bardzo dziwić… Pozostałą część korespondencji pozostawiam ocenie Czytelników.

013 Zmiana rozkladu jazdy [...] 05

Smętna na razie ta reaktywacja i trochę pokręcona… (Wielbark, 03.01.2013)

Źródła: Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

Spółce Przewozy Regionalne Sp. z o.o. dziękuję za sprawną korespondencję.

Opublikowano Aktualności | 2 Komentarze

Trzecia para potrzebna od zaraz!

No nareszcie. Po ponad 11 latach posuchy w planowym ruchu pasażerskim na linii kolejowej nr 35 nastąpiło długo i tęsknie wyczekiwane wznowienie przewozów osobowych na odcinku 21 km między Szczytnem a Wielbarkiem. Próbny kurs autobusu szynowego SA106-015 na tej trasie odbył się już 29 grudnia w godzinach popołudniowych (17:40 – 19:00), natomiast pierwszy rozkładowy pociąg Regio nr 55254* (SA106-009), odjechał ze Szczytna 1 stycznia o godz. 5:10, aby po 28 minutach dotrzeć do Wielbarka. Na jego pokładzie znalazły się trzy osoby: dwie z drużyny pociągowej i jeden miłośnik kolei (brawo za poświęcenie). Nie było za to powitalnych dźwięków orkiestry i płomiennych przemówień: kolej powróciła w te okolice równie cicho i niepostrzeżenie, jak przed kilkunastu laty się z nimi rozstawała. Od razu też nasuwa się pytanie: jaka będzie jej nowa codzienność? Bo niestety – póki co – rysuje się ona raczej w ciemnych barwach. Ograniczenie oferty przewozowej tylko do dwóch par połączeń na dobę (przy trójzmianowym trybie pracy firmy Swedwood Poland Sp. z o.o. w Wielbarku) oraz spory chaos informacyjny związany z ostatecznym kształtem rozkładu jazdy sprawiają, że licznie wyrażanych wątpliwości co do szans na sukces nie sposób lekceważyć.

012 Trzecia para potrzebna od zaraz 01

Wagon silnikowy SA106-007 jako pociąg Regio nr 96224 relacji Szczytno – Wielbark opuścił przystanek osobowy w Siódmaku i zmierza w kierunku Szyman. (Siódmak, 02.01.2013)

Krótka podróż w czasie

Zanim jednak zajmiemy się szarą codziennością, pozwólmy sobie na krótką podróż w czasie. Wyraźnym sygnałem zbliżającego się niechybnie na przełomie XX oraz XXI wieku upadku węzła wielbarskiego było zawieszenie przewozów pasażerskich i towarowych na linii nr 225 Nidzica – Wielbark z dniem 1 października 1999 r., poprzedzone systematyczną redukcją liczby pociągów osobowych z trzech do dwóch, a na koniec do jednej pary (!!!) na dobę. Ktoś mądry określił taką ofertę hasłem „alibizug”: skład niby jeszcze jeździł, lecz prawie jakby go już nie było. Także na linii kolejowej nr 35 przewozy podlegały stopniowemu ograniczeniu, wskutek czego 9 czerwca 2001 r. odszedł ostatni planowy z Wielbarka w stronę Ostrołęki. Ruch pasażerski między Wielbarkiem a Szczytnem udało się jakoś resztkami sił zachować, ale raptem na okres niecałych dwóch miesięcy, oficjalnie celem przygotowania w tym czasie alternatywnych środków komunikacji. Dnia 31 lipca 2001 r. o godz. 16:15 ze stacji Wielbark wyruszył pożegnalny osobowy 96231 do Olsztyna i nastała pustka. Najpierw na siedem dni, potem na kolejnych siedem i tak dalej (telegram o zawieszeniu ruchu). Ciszę przerywał już tylko łoskot pojawiających się sporadycznie wózków motorowych PKP i dosłownie jednego pociągu specjalnego dla miłośników kolei, który 14 maja 2003 r. pokonał trasę ze Szczytna do Nidzicy w ramach pamiętnej imprezy „Mazury 2003”. Kiedy wydawało się, że szanse na przetrwanie linii są coraz mniejsze, zrodził się pomysł budowy w Wielbarku fabryki mebli spółki Swedwood Poland Sp. z o.o., należącej do koncernu IKEA. Udało się! Spośród kilku potencjalnych lokalizacji wybrano właśnie Wielbark, a wszystkie media zgodnie donosiły, że bardzo duży wpływ na tę decyzję odegrał dostęp do znajdującej się ciągle w całkiem dobrym stanie technicznym (mimo, że nieczynnej) linii kolejowej 35. Otwarty w latach 2007 – 2010 zakład zatrudnił grubo ponad 1000 osób: nie trzeba chyba pisać, jak olbrzymie znaczenie miało to dla struktury lokalnego rynku pracy. Co więcej, wcielając w życie ambitne zamiary ponownego uruchomienia drogi żelaznej Wielbark – Szczytno dla przewozów towarowych, Szwedzi z własnej kiesy (150 000 zł) dołożyli się do przeprowadzenia niezbędnych napraw torów i obiektów inżynieryjnych. Symbolicznym zakończeniem prac i zapowiedzią rychłego wznowienia ruchu kolejowego między Szczytnem a Wielbarkiem był okolicznościowy kurs pociągu specjalnego (SA106-009) w dniu 15 czerwca 2011 r., połączony z małym festynem na wielbarskim peronie. Ostatecznie nie udało się jednak już wtedy zapalić zielonego światła dla kolei, a wkrótce rozpoczęła się modernizacja linii kolejowych nr 219 oraz 35 na odcinku Olsztyn Główny – Szczytno – Szymany, sfinansowana ze środków Unii Europejskiej (RPO). Dopiero sfinalizowanie jej głównego (to jest wymagającego długookresowych zamknięć toru) etapu pozwoliło na powtórne otwarcie trasy dla ruchu. I chociaż powszechnie spodziewano się, że jako pierwsze do Wielbarka zawitają pociągi towarowe, stało się zupełnie odwrotnie. Pojechały osobowe, a co do cargo – przyszłość nadal pozostaje niepewna.

012 Trzecia para potrzebna od zaraz 03

W 2011 roku na stacji Wielbark odegrano radosne fanfary. (Wielbark, 15.06.2011)

Trzy dni powitania

Powitaniu składów pasażerskich na linii 35 zadedykowałem trzy dni urlopu. Moje swoiste tournée rozpocząłem 2 stycznia przemarszem torem kolejowym ze Szczytna do Szyman, co pozwoliło mi dokładnie zapoznać się ze stanem i dotychczasowymi efektami modernizacji tego odcinka. Widać, że do zakończenia robót brakuje jeszcze sporo, ale sam tor prezentuje się już całkiem przyzwoicie, podobnie jak nowe perony w Szczytnie, Siódmaku i Szymanach oraz wyremontowane obiekty inżynieryjne. Na większości skrzyżowań z drogami kołowymi zostały zabudowane urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej odpowiednie dla kat. B lub C wraz z tarczami ostrzegawczymi przejazdowymi (TOP), informującymi maszynistę o tym, czy urządzenia na przejeździe działają prawidłowo (jeżeli nie, maszynista powinien ze względów bezpieczeństwa ograniczyć prędkość pociągu). Na razie jednak cała nowoczesna automatyka pozostaje nieczynna (brak zasilania), a szynobusy zwalniają na skrzyżowaniach do 20 km/h. Prędkość drogowa wynosi obecnie ledwie 60 km/h, lecz już niedługo powinna wzrosnąć do 110 km/h między Szczytnem a Szymanami i – miejmy nadzieję – do 80 km/h między Szymanami a Wielbarkiem. Czas jazdy zauważalnie się wówczas skróci.

012 Trzecia para potrzebna od zaraz 04

Skrzyżowanie linii kolejowej nr 35 z drogą gminną w km 89,465 zabezpieczone nieczynną jeszcze samoczynną sygnalizacją przejazdową. (Szczytno, 02.01.2013)

W drogę powrotną z Szyman do Szczytna zabrał mnie pociąg Regio nr 96223 (SA106-007), w którym spotkałem zaprzyjaźnionych miłośników kolei (serdecznie pozdrawiam!). Właśnie pasjonaci kolejowi stanowili większość pasażerów tego kursu, chociaż w Siódmaku dosiadła się również trzyosobowa rodzinka, odbywająca zapewne podróż powitalną i sentymentalną. Przez kolejne dwa dni (poświęciłem je na pełne objazdy linii 35 popołudniową parą pociągów 96224 i 96223) zwykłych podróżnych także było jak na lekarstwo: 3 stycznia (SA106-008) naliczyłem po jednej osobie na trasie ze Szczytna do Wielbarka i z powrotem, nazajutrz zaś (SA106-015) po dwie osoby jechały ze Szczytna do Jesionowca i Wielbarka oraz tylko jeden pasażer z Wielbarka do Szczytna. Frekwencji porannych pociągów nie znam, lecz raczej nie warto się łudzić… Dodam jeszcze, że w przejażdżce z 4 stycznia towarzyszył mi mój dobry kolega, Bartłomiej Jasiński, z którym w 2000 r. założyliśmy Klub Miłośników Kolei Olsztyn (obecnie Warmińsko – Mazurskie Towarzystwo Miłośników Kolei). Jak sięgnąć pamięcią, to właśnie wtedy kończyła się poprzednia era wielbarskiego węzła i monolitu przedsiębiorstwa PKP w ogóle. Dzisiejsza polska kolej (rozumiana jako zbiór uczestników tego rynku) jest już na pewno trochę inna, ale niestety nadal nie zdążyła się wyzbyć wielu starych i bardzo złych nawyków. Widać to jak na dłoni na przykładzie opisywanej reaktywacji.

012 Trzecia para potrzebna od zaraz 05

Wagon silnikowy SA106-007 jako pociąg Regio nr 96223 wjeżdża na modernizowany przystanek osobowy (docelowo – stację) w Szymanach. (Szymany, 02.01.2013)

Chłodnym okiem

Zacznijmy od rzeczy podstawowej: oferta przewozowa na linii nr 35 z założenia nie spełnia oczekiwań grupy osób, która miała stać się głównym beneficjentem inicjatywy, mianowicie personelu zakładu drzewnego Swedwood Poland Sp. z o.o. w Wielbarku. Zakład ten pracuje na trzy zmiany (6:00 – 14:00, 14:00 – 22:00, 22:00 – 6:00) i choć dwa kursujące pociągi zostały dopasowane do wskazanych godzin, to brak trzeciego (tzn. wieczornego) połączenia praktycznie wyklucza możliwość nabycia przez pracowników biletu miesięcznego (169 zł), który pozwoliłby pokonywać odcinek Szczytno – Wielbark w średniej cenie 4,22 zł (licząc 20 dni roboczych w miesiącu). Ten rażący problem na każdym kroku wszyscy podkreślają. Według doniesień „Kurka Mazurskiego” (ogólnie zgodnych z tym, co udało mi się zasłyszeć w pociągach), przyczyną obcięcia rozkładu jazdy była rezygnacja z finansowania wieczornej pary pociągów przez fabrykę mebli. Do kogo jednak nie należałaby ta decyzja, zafundowane rozwiązanie jest marnowaniem wysiłków i środków zarówno Urzędu Marszałkowskiego, jak i firmy Swedwood Poland Sp. z o.o. Dodatkowo, co zrozumiałe, prowokuje ono wiele osób do bardzo nieprzychylnych komentarzy w obliczu jednoczesnego zawieszenia planowego ruchu pociągów pasażerskich na trasach z Ełku do Olecka oraz z Elbląga do Braniewa.

012 Trzecia para potrzebna od zaraz 06

Autobus szynowy SA106-008 oczekuje na bardzo posępnym przystanku osobowym Wielbark odjazdu jako pociąg Regio nr 96223 do Szczytna. (Wielbark, 03.01.2013)

Prowadzone do ostatniej chwili dyskusje na temat dotowania pociągów Szczytno – Wielbark spowodowały mocno odczuwalny chaos informacyjny i kilkukrotne zmiany publikowanego rozkładu jazdy. Z początku mówiło się o funkcjonowaniu dwóch par osobowych, ale w końcu do wiadomości podano wariant gwarantujący minimum przyzwoitości: trzy pary kursów na dobę. Takie dane pojawiły się m. in. na tablicach informacyjnych w Szczytnie, Siódmaku, Szymanach, Jesionowcu i Wielbarku, w służbowym rozkładzie jazdy PKP PLK S.A oraz na plakatach promocyjnych (zobacz). Rezygnacja z wieczornego obiegu spowodowała kolejną przeróbkę oferty na dwie pary pociągów, dostępne od 2 stycznia i tylko od poniedziałku do piątku (w tym przypadku dodatkowo zastanawiał brak połączeń sobotnich). Dosłownie tuż przed Nowym Rokiem i zupełnie „po cichu” (ja dowiedziałem się o tym przez przypadek) okazało się, że ostatecznie pociągi ruszą nie 2-go, a 1-go stycznia i jednak będą uruchamiane również w soboty. W terenie obwieszczono to przyklejając małe karteczki na wywieszonych wcześniej rozkładach jazdy, lecz już w internecie (z którego korzysta dziś wielu podróżnych) zmiany w żaden sposób nie wyeksponowano. Ofertowy miszmasz znalazł swój wyraz nawet w numeracji pociągów: kursy rozpisane od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem 1 stycznia) oznaczone są kolejno jako 96222, 96221, 96224, 96223, natomiast noworoczne i sobotnie jako 55254, 55257, 55258, 55261*. I weź się w tym wszystkim połap, człowieku… Kończąc wylewanie żali trzeba jeszcze napisać o promocji nowego połączenia. Nie sposób uznawać za nią widziany tutaj półtorej roku temu pociąg specjalny i nielicznie (osobiście nie natknąłem się na taki) rozwieszone plakaty informacyjne. O powrocie kolei do Wielbarka nie wszyscy wiedzieli chyba nawet w samym zakładzie Swedwood Poland Sp. z o.o., tym bardziej, że przed wznowieniem ruchu pasażerskiego dawna stacja Wielbark przeszła tylko mały lifting, który nie sprawił bynajmniej, że przestała wyglądać posępnie. A peron w Jesionowcu, choć akurat nie z gatunku tych najważniejszych, zlewa się z tłem. Kiepska sprawa.

012 Trzecia para potrzebna od zaraz 08

Rozkład jazdy korygowano do ostatniej chwili… (Siódmak, 02.01.2013)

Co dalej?

Można się cieszyć, że pociągi wróciły na fragment linii nr 35 – i bardzo się cieszę. Można też z czystym sumieniem pochwalić przyzwoite skomunikowania w Szczytnie, pozwalające jako tako poruszać się koleją między Wielbarkiem a Olsztynem. Tylko co z tego, że z Wielbarka dojedziemy na 8:12 do stolicy województwa, skoro już o 12:18 musimy ruszać w powrotną drogę, aby zdążyć na drugi i ostatni osobowy relacji Szczytno – Wielbark. Brak wieczornej pary pociągów podważa sens oraz logikę funkcjonującego połączenia sprawiając, że szanse na jego dłuższe utrzymanie wydają się mizerne. Okoliczne społeczeństwo przez ponad 11 lat skutecznie odzwyczajano od kolei. Ludzie przesiedli się do autobusów, busów i prywatnych aut, często organizując się w grupy dojeżdżające. To samo dotyczy pracowników Swedwood Poland Sp. z o.o. Nie sposób będzie nakłonić ich do przesiadki na kolej bez przedstawienia spójnej i atrakcyjnej oferty przewozowej, na którą składają się zwłaszcza dostępność, czas podróży oraz cena. Na pewno nie wystarczy do tego tylko i wyłącznie miła dla oka zabawka PESY Bydgoszcz. Jeżeli będzie pojawiała się ona w Wielbarku dwa razy na dobę, to niewiele osób zdąży ją w ogóle zauważyć. Smutne? Tak, ale prawdziwe. Oby było inaczej.

012 Trzecia para potrzebna od zaraz 09

Wagon silnikowy SA106-015 jako pociąg Regio nr 96223 do Szczytna stoi przy opustoszałym peronie przystanku osobowego Wielbarku. Jaka będzie przyszłość połączeń pasażerskich na linii kolejowej nr 35, wiodącej z Ostrołęki do Szczytna? (Wielbark, 04.01.2013)

Bilety z podróży

1. Szymany – Olsztyn Główny (02.01.2013)

2. Olsztyn Główny – Wielbark (03.01.2013)

3. Wielbark – Olsztyn Główny (03.01.2013)

4. Olsztyn Główny – Wielbark (04.01.2013)

5. Wielbark – Olsztyn Główny (04.01.2013)

Źródła: Forum WMTMK Olsztyn, Gmina WielbarkKurek Mazurski, Skyscrapercity.com

*) Sprawa numeracji poszczególnych pociągów nie jest do końca wyjaśniona – pojawiają się znaczące rozbieżności między rozkładami jazdy dostępnymi w sieci. W tekście zastosowano numerację podawaną przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (dost. 20.01.2013)

Opublikowano Aktualności | 3 Komentarze

Zmiana terminów kursowania pociągów do Wielbarka

Uwaga! Nastąpiła zmiana terminów kursowania pociągów REGIO na odcinku linii kolejowej nr 35 Wielbark – Szczytno. Zgodnie z najnowszymi informacjami uruchomienie połączeń nastąpi już 1 stycznia 2013 r., ponadto pociągi mają kursować w dni od poniedziałku do soboty (nie zaś tylko do piątku). Ponieważ w ostatnim czasie pojawił się dosyć spory chaos informacyjny co do ostatecznego kształtu oferty przewozów na trasie Wielbark – Szczytno, osobom chcącym skorzystać z pociągów proponuje się bieżącą kontrolę rozkładu jazdy:

1. System Informacyjny Obsługi Transportu Kolejowego (wyszukiwarka połączeń)

2. Rozkład jazdy TK Telekom/Dworzec Polski (wyszukiwarka połączeń)

3. Rozkład jazdy spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (tabelaryczny rozkład jazdy)

4. Rozkład jazdy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (plakatowy rozkład jazdy)

Opublikowano Aktualności | Dodaj komentarz

Pociągi osobowe wracają do Wielbarka!

W dniu 9 grudnia 2012 r. wszedł w życie nowy rozkład jazdy pociągów pasażerskich. Można więc wreszcie ze stuprocentową pewnością stwierdzić, że po trwającej ponad jedenaście lat (dokładnie od 31 lipca 2001 r.) przerwie na odcinek linii nr 35 Wielbark – Szczytno wracają pociągi osobowe (dziś już pod szyldem REGIO). Od początku 2013 roku spółka Przewozy Regionalne Sp. z o.o. uruchomi tu ponownie dwie pary połączeń na dobę, dostępnych w dni robocze od poniedziałku do piątku. Tym samym pierwszy po reaktywacji planowy pociąg pasażerski odjedzie ze Szczytna do Wielbarka w środę 2 stycznia 2o13 r. o godz. 5:10. Połączenia mają posłużyć przede wszystkim pracownikom zakładów Swedwood Poland Sp. z o.o. w Wielbarku, chociaż w tym kontekście ciągle spore wątpliwości budzi brak trzeciej pary osobowych, które powinny odwiedzić stację Wielbark około godz. 22 (początek zmiany nocnej w Swedwood). Dyskusja na ten temat toczyła się niemalże do ostatniej chwili, a trzy pary pociągów uwzględniono np. w nowym zeszycie Służbowego Rozkładu Jazdy Pociągów Pasażerskich 2012/2013 (nieaktualne tabele: Szczytno – Wielbark, Wielbark – Szczytno).

Kompletną i ostateczną wersję rozkładu jazdy dla linii nr 35 przedstawiono poniżej:

96222: Szczytno 5:10, Siódm. 5:17, Szym. 5:23, Jesionow. 5:30, Wielbark 5:38

96221: Wielbark 6:30, Jesionow. 6:38, Szym. 6:45, Siódm. 6:51, Szczytno 6:59

96224: Szczytno 13:12, Siódm. 13:19, Szym. 13:25, Jesionow. 13:32, Wielbark 13:40

96223: Wielbark 14:30, Jesionow. 14:38, Szym. 14:45, Siódm. 14:51, Szczytno 14:59

Aktualną wersję rozkładu jazdy należy na bieżąco kontrolować na stronach:

1. Rozkład jazdy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (plakatowy rozkład jazdy)

2. Rozkład jazdy TK Telekom/Dworzec Polski (wyszukiwarka połączeń)

3. System Informacyjny Obsługi Transportu Kolejowego (wyszukiwarka połączeń)

010 Pociagi osobowe wracaja do Wielbarka 03

Pasażerskie połączenia kolejowe na odcinku linii nr 35 między Wielbarkiem a Szczytnem będzie obsługiwał autobus szynowy serii SA106. (Szczytno, 15.06.2011)

Warto zauważyć, że numeracja pociągów nawiązuje do tej, która obowiązywała dla składów relacji Szczytno – Wielbark – Nidzica (i vice versa) od rozkładu jazdy z lat 1992/1993. Tak więc, mimo dużych zmian, jakie zaszły w otoczeniu linii nr 35 od 2001 roku, pewna ciągłość historyczna została tu zachowana. Ciesząc się z powrotu planowych pociągów pasażerskich do Wielbarka, publikuję parę archiwalnych zdjęć: jedno autorstwa Dariusza Brodowskiego, drugie natomiast Michała Kaweckiego (za ich udostępnienie Autorom serdecznie dziękuję). Nim wsiądziemy do szynobusu SA106, wspomnijmy, jak to dawniej w okolicy bywało…

010 Pociagi osobowe wracaja do Wielbarka 04

Lokomotywa parowa Ty42-91 z pociągiem nr 96216 relacji Szczytno – Nidzica przed odjazdem ze stacji początkowej. (Szczytno, sierpień 1985, fot. D. Brodowski)

010 Pociagi osobowe wracaja do Wielbarka 05

Lokomotywa spalinowa SP42-160 prowadzi lokalny pociąg osobowy nr 96223 z Nidzicy do Szczytna. (Linia nr 225, 18.07.1994, fot. M. Kawecki)

Korzystając z okazji życzę wszystkim Czytelnikom jak najpiękniejszych Świąt Narodzenia Pańskiego oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2013. Mam nadzieję, że niebawem spotkamy się w jednym z wielbarskich Regio. Jeżeli o mnie chodzi, postaram się – pomimo niezbyt sprzyjającej pory – pojechać już pierwszym pociągiem nr 96222. W końcu od ponad jedenastu lat cierpliwie i niezmiennie czekałem na ten właśnie moment.

Opublikowano Aktualności | 1 komentarz